Coś innego… coś nowego, najbardziej osobisty wpis z dotychczasowych.
Nie chcąc umniejszyć powagi chwili- nic więcej nie dodam, poza tym, że moje dziecko godne jest takich videorewolucji na blogu.

Olga… from Pawel Pe on Vimeo.